Legal Disclaimer

De naam SoftliQ en het logo van SoftliQ, alsook de naam Grünbeck en het logo van Grünbeck zijn beschermd zijn door de nationale en internationale wetten.

De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten in verband met deze site zijn exclusief eigendom van Grünbeck Waterbehandeling B.V. Retentieweg 4 — 7572 PH Oldenzaal, Nederland

Grünbeck besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie die op haar website ter beschikking wordt gesteld van de bezoeker. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

De goederen beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van het gevolgde gamma. De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in.

De afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn niet bindend. De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.

Bij vragen kunt u steeds met ons contact nemen op het nummer +31 541 820 903 of via mail op info@gruenbeck.nl.